Gemeente gaat illegale leegstand aanpakken

In Amsterdam slaan de Dienst Stadstoezicht (DST) en de Dienst Basisinformatie (DBI) de handen ineen om onrechtmatige administratieve leegstand te onderzoeken. Reden hiervan is dat naar schatting 10.000 woningen op papier in de gemeentelijke basisadministratie niet bewoond worden, terwijl dit wel het geval is. Dat kast de gemeente jaarlijks veel geld omdat er op deze adressen geen belastingen geïnd kunnen worden. Bovendien worden er onrechtmatig woningen aan de woningvoorraad onttrokken. De samenwerking gaat op 1 november van start. Er is dan een Vliegende Brigade beschikbaar van 68 handhavers die vier tot zes maanden lang zeven dagen per week wisselend actief zijn in verschillende buurten. Deze mensen zijn getraind om zaken te signaleren die niet in orde zijn. De gemeente kwam deze vorm van leegstand op het spoor door een bestandsvergelijking via netwerkbedrijf Alliander. Dat gaf inzicht in levering van stroom op adressen waar volgens de gemeentelijke basisadministratie niemand staat ingeschreven. Dankzij dit gegeven kan er gericht onderzoek worden gedaan, met ondersteuning van de Dienst Stadstoezicht.

 

 

Leave a Reply