‘Gemeente, geef ons Social Return Nieuwe Stijl’

Wat is ‘Social Return’ eigenlijk? Nou, bij aanbestedingen van de Gemeente Amsterdam boven €206.000,- wordt sinds 2008 een social returnbepaling opgenomen. Het doel van die bepaling is dat de investering die de gemeente doet door met een bedrijf in zee te gaan niet alleen financieel maar ook maatschappelijk rendement oplevert. Tot nu toe is social return vooral gespitst op het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de praktijk gebeurt dit voornamelijk door het aanbieden van trainingen, stages en werkplekken, maar voor veel bedrijven is dit niet mogelijk of past het niet in de bedrijfscultuur. VVD-raadslid Brian Benjamin wil nu dat de Gemeente Amsterdam bedrijven de mogelijkheid geeft te kiezen voor andere maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld voor de strijd tegen obesitas, integratie of het milieu.

Haije Bouwman stelt in het gesprek met hem voor om de burger daar ook invloed op te geven.

Leave a Reply