Gemeente Haarlemmermeer contra verkiezingsborden PvdD

De gemeente Haarlemmermeer eist van de Partij voor de Dieren dat zij de twee campageborden voor de Tweede Kamerverkiezingen zo snel mogelijk verwijdert op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Ze staan in een weiland langs de A4 ter hoogte van de afslag Nieuw-Vennep. De grootste van de twee meet 150 m2. Ondanks het feit dat de borden op eigen terrein staan, geeft de gemeente als reden op het bestemmingsplan en het welstandsbeleid van het gebied.
Ook in 2010 verbood de gemeente campagneborden, toen omdat de borden stonden in een weiland dat gepacht was van de gemeente. Lieke Keller, campagneleider van de Partij voor de Dieren maakt bezwaar tegen deze inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, juist in campangetijd. Zij beroept zich op artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin bepaald is dat iedereen recht heeft op het vrij uiten van zijn mening.
Volgens Keller lijkt het makkelijker megastallen te plaatsen dan megabillboards die daartegen ageren.

Leave a Reply