Gemeente in hoger beroep over uitspraak sinterklaasintocht

Burgemeester Eberhard van der Laan gaat in beroep tegen de beslissing van de bestuursrechter over Zwarte Piet. Begin juli besliste de rechter dat Van der Laan zorgvuldiger had moeten zijn bij het strekken van de vergunning.

De rechtbank was van mening dat de gemeente vorig jaar de vergunning had moeten toetsen aan artikel acht uit Verdrag van Rechten van de Mens, dat voorziet een verbod op negatieve stereotypering van mensen. Ook oordeelde de rechter dat Zwarte Piet kwetsend is voor veel zwarte Amsterdammers en de nadruk legt op het slavernijverleden.

Comments are closed.