Gemeentedaken voor zonnepanelen particulieren

Amsterdam telt veel minder zonnepanelen per adres dan landelijk het geval is. Veel particulieren willen wel zonnepanelen maar hebben geen dak om ze op te zetten. Gemeenteraadsleden Marijn Bosman van D66 en Jasper Groen van GroenLinks willen daar iets aan doen. Ze willen dat de gemeente daken beschikbaar stelt voor particuliere coöperaties. Er zijn al een aantal coöperaties die het gelukt is, zoals Zuiderlicht met zonnepanelen op het clubhuis van Arsenal.

In Ritme van de Stad licht Marijn Bosman toe dat ze een website willen opzetten waar mensen de daken en alle informatie kunnen vinden en ook nog een standaard contract kunnen downloaden.

 

 

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.