Gemeentelijke ombudsman opent meldpunt over dienst Wonen Zorg en Samenleven

Vorig jaar bracht de ombudsman het rapport ‘Handhaving woonregels schiet doel voorbij uit’. Naar aanleiding hiervan heeft WZS haar werkwijze aangepast.
De ombudsman start nu een vervolgonderzoek en wil van betrokkenen, zoals huurders en verhuurders weten hoe zij de nieuwe werkwijze van WZS ervaren. Zij kunnen dit tot half januari 2013 melden bij het meldpunt handhaving WZS.

Wethouder Ossel verzocht de ombudsman in 2010 onderzoek in te stellen nadat de handhaving van woonregels negatief in de publiciteit was gekomen. WZS heeft als taak om leegstand en oneigenlijk gebruik van sociale huurwoningen van particuliere eigenaren tegen te gaan.
Ook droeg de wethouder WZS op zelf onderzoek doen naar hun manier van handhaven.
De ombudsman concludeerde dat de manier van handhaven te weinig op de situatie is toegespitst of niet doelmatig is, er onvoldoende samenhang is tussen verschillende afdelingen  en klachten niet worden opgepikt. De aanbevelingen die de ombudsman in 2011 heeft gedaan heeft WZS meegenomen in een vernieuwing van de manier van handhaven.
Het is nu tijd voor de ombudsman om de uitwerking hiervan te onderzoeken.

Het meldpunt is actief tot half januari 2013 en is via deze link bereikbaar.

Leave a Reply