Gemeenten baas over drugsbeleid

Gemeenten mogen zelf hun beleid rond coffeeshops en drugsoverlast gaan bepalen. Dat schrijft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het hele land gaat gelden dat bezoekers van coffeeshops moeten aantonen dat ze in Nederland wonen. Volgens Opstelten blijkt uit de proef in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant dat het aantal drugstoeristen en de overlast daardoor sterk afneemt..
Opstelten vertrouwt erop dat gemeenten samen met politie en justitie goede plannen maken om de overlast tegen te gaan. “Op lokaal niveau heeft men het beste inzicht welke maatregelen effectief zijn”, aldus Opstelten. Gemeenten mogen van de minister zelf prioriteiten stellen. Zo kunnen ze eerst coffeeshops sluiten of coffeeshops uit de buurt van scholen plaatsen, voordat ze gaan controleren of coffeeshops enkel mensen bedienen die in Nederland wonen.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?