Gemeenten gewaarschuwd voor Wob-misbruikers

Het lijkt een sollicitatiebrief of een marketingaanbod. Maar in de brieven zit een Wob-verzoek verpakt. Als de gemeente niet reageert, volgt een bezwaarschrift tegen niet tijdig beslissen, eventueel gevolgd door een vordering van een dwangsom. De VNG waarschuwt de gemeenten tegen deze praktijken.

De VNG heeft al van een groot aantal gemeenten meldingen gekregen van dergelijke praktijken. In het geval van de marketingbrief biedt iemand aan voor de gemeente een advies te schrijven over verbetering van afvalscheiding. In de brief staat echter ook een verzoek aan de gemeente om meer informatie te verschaffen over afvalscheiding en –inzameling. Ook de open sollicitatiebrief bevat zo’n verzoek om informatie. Kennelijk met als doel de Wet openbaarheid bestuur (Wob) te gebruiken om een dwangsom te kunnen opstrijken. Wanneer een gemeente niet reageert of uitsluitend laat weten geen belangstelling te hebben, dan dient de schrijver van de brief een bezwaarschrift in omdat de gemeente niet tijdig heeft beslist over het Wob-verzoek. Vervolgens vangen de gemeenten een ingebrekestelling en wordt de dwangsom opgeist.

Leave a Reply