Gemeenteraad Amsterdam heeft de posten verdeling bekendgemaakt.

D66 levert 4 wethouders en coalitiegenoten VVD en SP elk 2.

In het coalitieakkoord is onder meer afgesproken dat de gemeente minimaal 187 000 huurwoningen aanbiedt tegenover 230 000 momenteel. Het erfpachtstelsel wordt aangepast. De VVD heeft bereikt dat huizenbezitters straks de erfpacht voor eeuwig kunnen afkopen. Parkeervergunningen voor bewoners worden 25 % duurder. Scooters mogen niet langer rijden op het fietspad en krijgen een helmplicht. Er komt een wethouder duurzaamheid. De nieuwe coalitie van de gemeente Amsterdam wil het metronetwerk in en rond de stad opnieuw gaan uitbreiden. Daarbij hoort ook een onderzoek naar het doortrekken van het metronet richting Amstelveen en Schiphol.

D66 telt wethouders Udo Kock (Financiën), Kasja Ollongren (Economische Zaken en locoburgemeester), Simone Kukenheim (Onderwijs) en Abdeluheb Choho (openbare ruimte en klimaat).

VVD levert wethouders Eric van der Burg (Zorg en welzijn en sport) en Pieter Litjens (Verkeer en vervoer).

SP telt wethouders Laurens Ivens (Wethouder bouwen, wonen, wijkaanpak en dierenwelzijn) en Arjan Vliegenthart
(Werk en inkomen).

 

Comments are closed.