Generalist bestiert huishouden

Het college van B&W heeft ingestemd met de werkwijze Samen DOEN in de buurt, die beschrijft hoe de gemeente Amsterdam huishoudens helpt die tegelijkertijd verschillende problemen hebben. Kern van het plan is dat deze huishoudens voortaan één herkenbaar gezicht (een generalist) krijgen voor alle vragen en problemen, ongeacht of het om één- of meerpersoons huishoudens gaat. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. De generalist die het huishouden begeleidt zoekt mee naar structurele oplossingen, waarbij eerst gekeken wordt wat het huishouden zelf kan, eventueel met hulp van de omgeving (familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers).

Leave a Reply