Geruzie coalitiepartijen over besteding financien probleemwijken

De Amsterdamse coalitiepartijen PvdA en VVD ruziën over het nut van de besteding van de gelden, die gebruikt worden voor de probleemwijken in de stad, de zogenaamde Vogelaar- of krachtwijken. Dit meldt het Parool vandaag.

Het gekibbel hierover is ontstaan naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat de de ongeveer 1 miljard euro die in de Nederlandse probleemwijken is gestoken geen meetbaar resultaat heeft opgeleverd. De VVD betwijfelt of de inzet van de gelden in Amsterdam tot resultaten hebben geleid, terwijl de PvdA erop wijst dat er wel degelijk wijken in Amsterdam zijn opgeknapt door de investeringen. Beide partijen willen van het college weten wat uiteindelijk de meetbare effecten zijn van de aanpak zijn.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?