Gevonden voorwerpen weer naar politiebureau

Gemeente en politie starten een proef waarbij gevonden voorwerpen, net als vroeger, weer naar het politiebureau gebracht kunnen worden. De proef komt na een advies van een aantal jonge gemeenteambtenaren. Volgens de ambtenaren worden jaarlijks ruim 16.000 voorwerpen bij de gemeente afgegeven en wordt maar een tiende door de rechtmatige eigenaar opgehaald. Geadviseerd wordt onder meer een betere bekendheid van Bureau Gevonden Voorwerpen, een methode om eigenaren sneller op te sporen en speciale afgifte zuilen op politiebureaus. Sinds 2013 is de politie niet meer wettelijk verplicht om gevonden voorwerpen in te nemen. Het is de bedoeling van de proef dat gevonden voorwerpen wel bij de politie ingeleverd kunnen worden, maar dat de politie geen administratie meer doet, maar de spullen naar het Bureau Gevonden Voorwerpen brengt. Het doel van de proef dat voortaan 40 procent van alle gevonden voorwerpen terug naar de eigenaar kan.

Comments are closed.