GGD: geen gif meer als rattenbestrijdingsmiddel

De GGD wil af van rodenticiden (gif) als rattenbestrijdingsmiddel en in plaats daarvan de oorzaken aanpakken die van invloed zijn op het leven van de bruine rat. Omdat ratten al tientallen jaren met gif worden bestreden zijn veel ratten tegen rodenticiden resistent geworden. De GGD heeft onderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben op het leven van de rat, zoals het aantal bewoners en de hoeveelheid groen in een wijk, en de lengte van het riool. De GGD wil nu iets aan die oorzaken doen en niet langer gif inzetten bij rattenbestrijding.

Comments are closed.