Goedkeuring nieuw hotel aan de Overtoom

Ondanks weerstand van omwonenden en pleitbezorgers voor behoud van industrieel erfgoed, heeft de Raad van State vorige week ingestemd met de verbouwing van een voormalige houthandel aan de Overtoom voor de vestiging van een hotel.
Volgens de bezwaarmakers blijft er van het unieke gebouw na de verbouwing weinig monumentale waarde over.Ook vinden zij dat de Commissie Welstand en Monumenten over onvoldoende kennis beschikte toen die het bouwplan moesten beoordelen.
Volgens de Raad blijft het industriële karakter en de cultuurhistorische waarde behouden.

Leave a Reply