GVB wordt steeds schoner

Het GVB wordt steeds schoner: afgelopen jaar werd er 85% minder fijnstof uitgestoten en 67% minder stikstofoxiden. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Voornaamste reden zijn 45 nieuwe bussen, met een schone Euro-6-motor die het GVB het afgelopen jaar in gebruik heeft genomen. Het bedrijf wil in de toekomst helemaal emissievrij worden. Het bedrijf sloot dit voorjaar een zogenoemd Duurzaamheidsconvenant met de gemeente om het Openbaar Vervoer in de stad verder te verduurzamen. Zo worden de metrodaken uitgerust met zonnepanelen en worden de veerponten verduurzaamd.

Comments are closed.