Harvard University gaat samenwerken met Amsterdams instituut

De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard gaat samenwerken met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), een onderzoeks- en documentatiecentrum in Amsterdam. Harvard en IISG gaan samenwerken met instellingen in Afrika, Azië en Latijns Amerika die zich richten op Global History. Ze gaan congressen organiseren, publicaties uitbrengen, uitwisseling bevorderen en onderzoeksprojecten opzetten. Dat moet er toe leiden dat meer geschiedenis wordt geschreven vanuit niet-westers oogpunt.
Harvard heeft een speciaal centrum opgezet: het ‘Weatherhead Inititative on Global History’ (WIGH) om samen een wereldwijd netwerk van onderzoeksinsittuten te creëren. De WIGH wil de geschiedschrijving vanuit niet-westers perspectief bevorderen om zo tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?