Heel het Centrum autoluw

Het Muntplein en het Koningsplein worden zeer autoluw. Stadsdeel Centrum deelt de binnenstad door twee om doorgaand autoverkeer te weren. Het plan “De bereikbare binnenstad” ligt op tafel. De maximumsnelheid gaat vrijwel in de hele binnenstad naar 30 kilometer per uur. De stad blijft bereikbaar voor laders en lossers, vuilophaal, bewoners en bezoekers. Willen bewoners voor de deur kunnen uitladen, dan moet je doorgaand verkeer weren, stelt de stadsdeelvoorzitter Van Pinxteren.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?