Het gaat beter met ICT gemeente

Het aantal storingen van de ICT van de gemeente is verder gedaald. De klanttevredenheid van ambtenaren over de ICT is toegenomen van een 5,8 begin dit jaar naar een 6,5 nu. Het ziekteverzuim van de Dienst ICT is in dezelfde periode gedaald van 9,3% naar 5,3%. Dat staat in de derde voortgangsrapportage van het Stabilisatieplan voor de ICT van de gemeente waarvan het college van B&W kennis heeft genomen. Het college heeft ook ingestemd met het vervolg op het stabilisatieplan waarmee de weg naar verdere centralisatie en standaardisatie van de ICT-infrastructuur wordt ingezet.

Leave a Reply