Het geluid van denken op Paperbackradio!

Woensdag 17 oktober spreekt Peter de Rijk met Karel Wasch over zijn net verschenen poĆ«ziebundel Het geluid van denken. Wasch schreef eerder diverse biografieĆ«n over schrijvers als Kerouac, Brendan Behan en Dylan Thomas. Illustere wereldauteurs van naam die vast invloed op het schrijven van Wasch moeten hebben gehad. De Rijk gaat na of dit het geval was. Dat Het geluid van denken een zeer persoonlijke bundel is mag duidelijk zijn…

Comments are closed.