Het kunstenaarsdorp Ruigoord bestaat binnenkort 40 jaar.

Het dorp Ruigoord stond in 1973 op de lijst gesloopt te worden toen het Westelijk Havengebied meer havens nodig had. Nog voor de laatste bewoner vertrok namen ‘kunstenaars’ hun intrek. Met deze kraak werd voorkomen dat ook hier een haven kwam. Nog steeds heeft Ruigoord een status aparte.

De hele zomer zullen er feesten worden georganiseerd en kunstprojecten worden uitgestald.

Leave a Reply