“Meester, ben je aan de cocaïne?”

 

Eénderde van de leraren wordt gepest. Het gaat hierbij zowel om leerkrachten op middelbare scholen als op basisscholen. Vakbond CNV Onderwijs heeft een enquête gehouden onder 4262 leraren. Eénendertig procent geeft aan gepest te worden. Naast leerlingen schijnt het dat ook ouders meedoen met de pesterijen. Verder zijn er pestkoppen te vinden tussen de medeleraren en schooldirectie.

 

Opvallend is dat verreweg de meeste scholen een protocol hebben tegen het pesten van leerlingen, maar dat slecht 11% aangeeft dit voor leraren geregeld te hebben. Volgens Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs, zou er op iedere school een integrale aanpak moeten zijn van het pesten van zowel leerlingen als leraren. Ze vindt het schokkend dat er zoveel leraren gepest worden. Dat zegt Van den Berg in Trouw.

 

Slecht elf procent van de scholen geeft aan een pestprotocol voor hun leraren te hebben geregeld. Leraren worden dus gepest door leerlingen en ouders, maar pestgedrag van collega’s onderling en vanuit de directie komt ook vaak voor. De vraag is hoe het kan dat collega’s met een pedagogische achtergrond elkaar dit aan kunnen doen. Volgens de Rijksoverheid is het voor een school wettelijk verplicht om pesten aan te pakken. Dit is dan voornamelijk gebaseerd op het pesten van leerlingen. Over een wet die het pesten van leraren verbiedt, wordt niet geschreven.

 

Kees van Overveld, coördinator van het Expertisecentrum Gedrag bij Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), heeft onderzoek gedaan naar het pesten van leraren, door leraren. Voor dit onderzoek sprak Van Overveld met 10 leraren die gepest worden. Volgens Van Overveld uit het pesten onder de leraren zich op verschillende manieren: buitensluiten van activiteiten, roddelen over een bepaalde persoon, taken bij iemand weghalen, het in twijfel trekken van iemands competenties, gezag ondermijnen, vertrouwelijke informatie over een persoon lekken, iemand een vervelende bijnaam geven en macht misbruiken om de persoon in kwestie in onmin te stellen.

 

Verder blijkt uit het onderzoek van Van Overveld dat de slachtoffers een flinke psychische deuk kunnen oplopen door het gepest. Het slachtoffer gaat werkelijk denken dat het dingen fout doet en gaat zich hier ook naar gedragen. Het pesten vanuit de directie kan ook een sterke invloed hebben op de carrière van de gepeste persoon.

 

Wat die psychische deuk inhoudt en wat voor risico de carrière van de gepeste persoon loopt, bespraken wij vanmiddag met Dr. Kees van Overveld, in Ritme van de Stad op AmsterdamFM.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?