Hof fluit Amsterdam terug in erfpachtconflict

De gemeente Amsterdam heeft vorige week een langlopende juridische procedure over de erfpacht van de voormalige Renaultgarage aan de Wibautstraat in Amsterdam verloren. Het gerechtshof wees het hoger beroep van de gemeente Amsterdam in deze zaak af. De affaire draait om de hoogte van de erfpachtcanon. Renault betrok het gebouw in 1957 en de erfpacht bedroeg toen 36.800 gulden. Op 8 mei 1972 verhoogde de gemeente de canon tot 38.280 gulden per jaar, nadat het pand met een extra verdieping was uitgebreid.

In augustus 2011 bepaalde de rechter dat de gemeente gehouden is aan de oude 75 jaar geldende erfpachtcanon tot 2032. Blijkens die uitspraak heeft de gemeente onterecht geprobeerd de termijn van de erfpachtcanon te verkorten. De gemeente gaf namelijk eerst de bouwvergunning en kwam pas tweeënhalf jaar later met de erfpachtwijziging. In hoger beroep concludeert het hof dat de gemeente haar toestemming tot de bestemmingswijziging heeft gegeven en aan die toestemming uiteindelijk niet de voorwaarde heeft verbonden dat de canon wordt gewijzigd.

 

Leave a Reply