Hogere salarissen ambtenaar: minder corruptie

Hogere ambtenarensalarissen blijken tot minder corrupt gedrag te leiden. Dit bevestigt één van de laboratoriumexperimenten die Roel van Veldhuizen deed in zijn onderzoek op het terrein van de experimentele economie.

Van Veldhuizen onderzocht  het verband tussen corruptie en ambtenarensalarissen. In een experiment kregen proefpersonen in de rol van ambtenaar de mogelijkheid een steekpenning te accepteren, waarna ze moesten kiezen tussen een neutrale en een corrupte maatregel. Er waren twee verschillende versies van het experiment: één met een relatief hoog salaris voor de ‘ambtenaar’ en één met een relatief laag salaris. Ambtenaren met hoger salaris vertonen hierbij aanzienlijk minder corrupt gedrag.

Leave a Reply