Hokjestest in de OBA

21 maart Internationale Dag tegen Discriminatie

Gemeente Amsterdam wil jongeren bewustmaken van vooroordelen.

“Jongeren kunnen zowel dader als slachtoffer zijn als het gaat om discriminatie”, zegt wethouder Andrée Van Es. Zij baseert haar uitspraak op onderzoek naar gedrag van VO leerlingen waaruit blijkt dat het aantal grievende opmerkingen van middelbare scholieren over de islam en over homoseksualiteit in de afgelopen jaren gestegen is. Tegelijkertijd is bekend dat de werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse herkomst schrikbarend hoog is, drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. 

Een belangrijke oorzaak voor discriminerend gedrag is dat mensen uitgaan van stereotypen of vooroordelen. Daarom staat bewustwording van vooroordelen centraal in het preventiebeleid van de gemeente Amsterdam. Wethouder Van Es heeft Critical Mass de opdracht gegeven een game te ontwikkelen over vooroordelen en stereotypen: Hokjestest.

Op vrijdag 21 maart vindt de kick off van Hokjestest plaatst in de OBA. Wethouder en publiek spelen dan een live versie van het spel. Het online spel is dan ook beschikbaar.

Meer informatie: Lees meer over anti-discriminatie op de website amsterdam.nl/discriminatie

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.