Honderden elektrische laadpunten erbij in regio Amsterdam

De metropoolregio Amsterdam krijgt er de komende twee jaar honderden oplaadpunten bij voor elektrisch vervoer. De provincie Noord-Holland en het ministerie van EL&I hebben daartoe een ‘Green Deal’ gesloten. Die overeenkomst moet de groei van elektrisch vervoer in de regio aanjagen.

Leave a Reply