Hongerstaking in tentenkamp Notweg

Een aantal bewoners van het tentenkamp aan de Notweg is in hongerstaking gegaan. Aanleiding hiervoor is het plan van burgemeester Van der Laan om de asielzoekers in andere gemeenten op te vangen. De opvang geldt voor een maand, waarna de uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog Nederland moeten verlaten. Burgemeester Van der Laan wil het tentenkamp op 30 november ontruimen.

De rechtbank houdt morgenmiddag (donderdag) een zitting over de kwestie en zegt een week nodig te hebben om zich te beraden over de rechtmatigheid van de ontruiming.

Leave a Reply