Hotelbeleid in Amsterdam wordt herzien

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum wil een halt toeroepen bij de bouw van nieuwe hotels in de binnenstad. Nieuwe hotels worden alleen toegestaan in delen waar nog geen hoog aanbod is. Hotelontwikkelaars waren tot dusver vooral geïnteresseerd in locaties in de binnenstad. Hotels in kantoren en in nieuwbouwwoningen kwamen zodoende in trek.

Bewoners en ondernemers zijn not amused over de situatie. In het jaar 2008 was besloten in heel Amsterdam 9 000 nieuwe hotelkamers in de hele stad in te richten vóór het jaar 2015. Voor stadsdeel Centrum zullen ruimschoots 1 000 kamers ingericht zijn in 2015. Het Dagelijks Bestuur zal daarom niet nieuwe hotelinitiatieven in behandeling nemen, uitgezonderd lopende plannen. Het al ingediende SOHO concept op Raamgracht/Kloveniersburgwal wordt nog wel bekeken evenals het concept voor een hotel op toplocatie aan de Prinsengracht, in het voormalig Paleis van Justitie.

Leave a Reply