Huren wordt duurder in Amsterdam

Het plan van minister Blok (Wonen) om de WOZ-waarde van huizen door te berekenen in de huren heeft bijval gekregen van de Tweede Kamer. Dat betekent voor Amsterdammers die huren meer huur moeten betalen op mooie locaties. De partijen die de regering gedogen (D66, Christen Unie en SGP) steunen deze vernieuwing van het puntenstelsel. Het puntenstelsel an sich geeft uitsluitend de kwaliteit van de huurwoning weer. Een punt is goed voor 5,15 euro huur per maand. Met verbouwingen kunnen extra punten worden verdiend. Deze puntenlijst zorgt er voor dat de maximale huurprijs berekend kan worden aan nieuwe huurders. Tot dusver kan de huur van een huis in een onaantrekkelijke wijk evenveel zijn als de huur van een woning van vergelijkbare ruimte in de Jordaan bij voorbeeld. Minister Blok is van mening dat de ligging voor 25 % de maximale huurprijs moet gaan bepalen. Ook gaat de prijs per woonpunt omhoog. Huizen vallen zodoende sneller in de vrije sector. Ter vergelijking : de nieuwe liberalisatiegrens ligt op 136 punten woonpunten tegenover 142 punten anno 2013. En verder wordt dus de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van de huur.

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is met rekenmodellen tot de conclusie gekomen dat forse huurverhogingen de facto op komst zijn, ook in de sociale sector. De verwachting is dat in Amsterdam de huren vooral stijgen binnen de Ring.

Leave a Reply