Huurverlaging in krimpgebieden

Volgens het nieuwe regeerakkoord kunnen huurders huurverlaging tegemoet zien. Het betreft bewoners van corporatiewoningen in zogeheten krimpgebieden. Dit meldt het Financieele Dagblad vandaag. De huurverlaging volgt op de afspraak tussen de PvdA en de VVD om de maximumhuur in de sociale huursector vast te stellen op 4,5 procent van de WOZ-waarde.

In veel regio’s is de WOZ-waarde zo laag, dat de huur al op of boven de grens zit, aldus het FD.

Leave a Reply