IJdoorn van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is na vele ruilverkaveling procedures in het bezit gekomen van de gehele polder IJdoorn. De bedoeling is hier een perfecte locatie te creëren voor de grutto, de kievit, de wulp en de scholekster. Volgend voorjaar verwachten de vogelkenners dat zij daar zullen neerstrijken om aan het broedseizoen te beginnen. De polder bestaat grotendeels uit nat gras dat voor vogels zeer aantrekkelijk is. Door het ontbreken van struiken en boompjes, zijn er geen roofvogels. Om vossen tegen te houden, wordt rond het gehele gebied een raster geplaatst.

De polder is tachtig hectaren groot en ligt tussen de Durgerdammerdijk en het Vuurtoreneiland in het IJmeer.

Leave a Reply