Illegale verhuur woonboten aan banden

Stadsdeel Centrum pakt de illegale verhuur van woonboten aan. Het stadsdeel komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de SP, zo schrijft deze partij in een donderdag afgegeven persbericht. In Amsterdam worden tussen de 150 en 250 woonboten illegaal verhuurd, wat tot brandgevaarlijke situaties kan leiden, aldus SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. Ook worden door dit oneigenlijke gebruik woningen aan het woningbestand onttrokken, en dat terwijl er een groot tekort aan woningen is. Het stadsdeel wil controleurs inzetten en samenwerken met brandweer, Waternet en andere gemeentelijke diensten. Volgens Duijndam is het dat het stadsdeel de misstanden gaat aanpakken: “Te lang konden uitbaters van illegale hotels op het water straffeloos hun gang gaan”.

Comments are closed.