‘Imams laten het afweten in de strijd tegen de jihad’

Op een paar uitzonderingen na laten islamitische imams het afweten in de strijd tegen de jihad. Dat zegt Ibrahim Wijbenga, lid van het strategisch netwerk radicalisering en polarisatie in Amsterdam, zondag in een opiniestuk in Het Parool. Volgens Wijbenga zijn veel imams ongekwalificeerd. Hij is van mening dat weerbare imams die een voortrekkersrol vervullen en staan voor de verworvenheden van de democratische samenleving het enige juiste antwoord zijn op de radicalisering.

Comments are closed.