Inburgering in gevaar door kabinetsbeleid

Volgens wethouder Andrée van Es van Amsterdam dreigen gemeenten de dupe te worden van het strengere inburgeringsbeleid van het rijk. Dat zei Van Es in een speech op een congres van VluchtelingenWerk Nederland.

Volgens de wethouder dreigen gemeenten de dupe te worden van het strengere inburgeringsbeleid van het rijk. Ze is het eens met het feit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, maar vindt dat de overheid best een handje mag helpen, als dat nodig is: ‘De meeste nieuwkomers maken nu een behoorlijke inburgeringsstart. We moeten voorkomen dat de inburgeringslacune uit het verleden zich herhaalt. Als de nieuwkomer zijn verantwoordelijkheid niet neemt of niet kan nemen, dan zitten vooral de gemeenten met de gevolgen. Ik trek hier gezamenlijk op met de vier grote steden, en ik hoop ook op steun van andere lokale bestuurders.’

Leave a Reply