Inclusive Diversity, samen staan we sterker, vandaag bij Master You radio

Inclusive Diversity, samen staan we sterker! Weer een volle uitzending vandaag  bij #MasterYouRadio met bezige bij Sandra Doevendans sociaal antropoloog en ontwikkelingssocioloog als tweede tafelgast.

Als mens gelooft ze dat balans erg belangrijk is om je tevreden en goed te voelen. Door persoonlijke groei jezelf (terug)vinden maakt je een gelukkiger mens.  Komt dat even goed uit want het thema van deze week is: Geluk versus ongeluk: waar ligt de balans?

Sandra: “Doordat mensen dankbaar en tevreden zijn staan ze ook meer open voor de ander. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin er plek is voor iedereen ongeacht religie, afkomt, gender, leeftijd, geaardheid, lichamelijke/ geestelijke uitdagingen.”

Sandra zet zich hier binnen haar carrière als ondernemer en als statenlid Noord Holland voor de PvdA volledig in. Vandaag tussen 11-12 uur  gaan we met haar in gesprek over haar ambities en haar missie.

Luister je mee?

Comments are closed.