Inkomensafhankelijke huren komen eraan

In Amsterdam wordt een pilot met inkomensafhankelijke huren voorbereid. De pilot is gericht op inkomens tussen de € 29.000 en de € 43.000 en gaat om woningen met 142 of meer punten. De huren zullen liggen tussen de € 550 en € 900. Het gaat daarbij om nieuwe verhuringen.

Huurders die tussen de circa 29.000 en circa 43.000 euro verdienen, gaan een meer marktconforme huur betalen en krijgen korting als hun inkomen niet toereikend is om die huur te betalen. Jaarlijks wordt het inkomen opnieuw getoetst en wordt de huur waar nodig aangepast. De deelnemende partijen werken de details momenteel uit. Een vraaggesprek met wethouder Ossel (foto) over de pilot. Gesprekspartner is Ronald Andeweg.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?