Inschrijving Vuurtoreneiland IJmeer open

Staatsbosbeheer heeft vandaag de inschrijving voor het beheer en de exploitatie van het drie eeuwen oude Vuurtoreneiland in het IJmeer geopend. Tot begin november kunnengegadigden zich inschrijven. Zij worden in eerste instantie geselecteerd op tijd, kennis, ervaring en geld. Daarna gaat de procedure met twaalf kandidaten verder. In juni 2013 wordt bekend wie het eiland voor 30 jaar in erfpacht krijgt. Het eiland is ongeveer een hectare groot en werd drie eeuwen geleden aangelegd als deel van de Stelling van Amsterdam. Het eiland heeft een fort en een kleine vuurtoren. De halfondergrondse bebouwing is volgens Staatsbosbeheer ernstig in verval geraakt. De toekomstige exploitant moet daarom niet alleen een beheersplan hebben, maar ook geld voor een ingrijpende renovatie.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?