Inzicht rechtspraak (afl. 1) Aanbesteding schaatslessen Jaap Edenbaan onrechtmatig

Duosport verzorgt sinds vele jaren schaatscursussen op de Jaap Edenbaan te Amsterdam. Het contract tussen Duosport en Jaap Edenbaan is onlangs geëindigd. Voor de schaatslessen vanaf het nieuwe seizoen 2013 heeft ijsbaan een aanbesteding gehouden. Duosport heeft daar niet aan meegedaan. De winnende inschrijver is De Schaatsschool i.o. Duosport stelt dat de inschrijving van de Schaatsschool ongeldig is omdat de school niet aan de eisen voldoet die in de aanbestedingsdocumentatie is gesteld.

De rechter geeft Duosport daar in gelijk. Op grond van het offertereglement kan de inschrijving van de Schaatsschool ongeldig worden verklaard. Zowel op het onderdeel ‘financiële en economische draagkracht’ als op het onderdeel ‘referenties’ had de inschrijving van de Schaatsschool moeten worden uitgesloten. Volgens de rechter heeft de Jaap Edenbaan onrechtmatig gehandeld door de opdracht ‘schaatslessen en schaatsinstructie’ aan de Schaatsschool te gunnen. Wat dat betekent voor de juridische gevolgen die daaraan verbonden moeten worden is nog niet duidelijk. Daarvoor moet eerst De Schaatsschool in het geding worden geroepen. De mondelinge behandeling wordt voortgezet op 16 mei om 13.30 uur.

Leave a Reply