Islamitische stichting raakt subsidie kwijt

De stichting Oogappel, een Islamitische vrouwenorganisatie, is haar subsidie kwijt. De gemeente kreeg een waarschuwing van de AIVD dat de stichting integratie zou tegenwerken. De medewerksters van de stichting staan bekend als strikt orthodox, maar volgens ingewijden zou het in het ambsbericht om één medewerkster gaan. Vlak voor de zomer is het huurcontract met de stichting aan het August Allebéplein al opgezegd; volgens de verhuurder gebeurde dit op verzoek van de gemeente in verband met de openbare orde en veiligheid. Burgemeester van der Laan heeft in de gemeenteraad gezegd geen andere keuze te hebben: 'Ik kan het als burgemeester niet verantwoorden in de ene hand een ambtsbericht te hebben over een anti-integratieve opstelling van iemand en met de andere hand de club subsidie te verlenen.'

Comments are closed.