Ivens afhankelijk van meewerken corporaties

 

Het nieuwe woningwaarderingssysteem, het huurpuntenstelsel, gaat veranderen. Het kabinet Rutte heeft besloten dat voortaan de WOZ-waarde meetelt voor het aantal huurpunten. Woningen in Amsterdam hebben doorgaans een hoge WOZ-waarde en dus zullen veel huurwoningen meer punten gaan scoren. Dat heeft voor veel sociale huurwoningen van particuliere eigenaars consequenties: deze woningen scoren dan te hoog om nog als als sociaal te worden aangeduid. Ongeveer een kwart van de sociale huurwoningen in Amsterdam zijn in handen van particulieren.

Wethouder Wonen, Laurens Ivens, zei in Ritme van de Stad de oplossing te zien in gesprekken met de corporaties.

Comments are closed.