Jan Hoek “Niet stemmen, niet zeiken”

Column Jan Hoek Stopera op zondag 16 Februari

Mijn kinderen zwemmen. Fanatiek, met wedstrijden en persoonlijke records en zo. Regelmatig zit ik in een zwembad in Hilversum of Bussum, om te kijken, maar ook omdat iemand ze er heen moet brengen. Maar wie de voorzitter van de zwemvereniging is? Geen idee. Ik weet wel wie het wedstrijdsecretariaat doet, want van die mevrouw krijg ik wekelijks een mail over wedstrijden en toernooien.

Zo heel gek vond ik het dus niet dat niet alle Amsterdammers weten hoe hun burgemeester heet. Je leest en hoort regelmatig over hem bij de verschillende Amsterdamse media, maar ik stel me altijd voor dat slechts een minderheid van de Amsterdammers daar kennis van neemt. Eigenlijk is het bijzonder dat maar liefst vier van de vijf Amsterdammers weten wie hun burgemeester is. Dat is hartstikke veel, als je er over nadenkt. Ik vermoed dat de voorzitter van de zwemvereniging van mijn dochters het bij lange na niet haalt. En hoeveel mensen zouden weten hoe de voorzitter van Ajax heet?

Sowieso valt het met het gebrek aan belangstelling wel mee. Uit het zelfde onderzoek bleek dat 66% van de Amsterdammers tamelijk tot zeer geïnteresseerd is in de gemeentelijke politiek. Tamelijk tot zeer geïnteresseerd! Lijkt me geen dieptepunt, zoals het Parool het noemde. Je kunt moeilijk van iedere Amsterdammer verwachten dat hij de gemeentepolitiek met grote belangstelling volgt. Ik bedoel, in mijn omgeving wordt door sommigen hoog opgegeven van series als Borgen of West Wing, terwijl ik daar geen bal aan vind. Maar ja, ik ga dan weer nooit naar Ajax.

Echt zorgelijk is dat ondanks die behoorlijke belangstelling, krap de helft van de Amsterdammers gaat stemmen. De helft! Als je bedenkt op hoeveel manieren de gemeente van invloed is op het leven van mensen, dan zou dat veel meer moeten zijn. Miljarden geeft de gemeente ieder jaar uit. En elk jaar kan er opnieuw gekozen worden of dat geld aan schone lucht wordt uitgegeven, meer parkeerplekken voor auto’s, beter onderwijs of armoedebestrijding. En als er bezuinigd moet worden, dan zijn dat net zo goed keuzes waar Amsterdammers mee te maken krijgen; minder kunst of minder sport? Minder mensen aan het werk of viezere lucht? Of verhogen we de gemeentelijke belastingen?

En vindt u al dat geld niet zo interessant? De gemeente maakt ook kleinere keuzes. Waar gaan we dagelijks vegen, en waar één keer in de week? Hoe vaak rukken we uit om scheef liggende tegels recht te leggen? Ik geef toe, geen zaken die van grote invloed zijn op het echte levensgeluk. Maar vieze straten en schots en scheve tegels kunnen mijn humeur behoorlijk bederven. Kortom, iedere Amsterdammer komt de gemeente dagelijks tegen, dus dan kun je er maar beter invloed op uit oefenen.

Luisteraars van de Stopera op Zondag zullen wel gaan stemmen. Althans, dat mag ik toch hopen. Maar ze kennen vast mensen die daar nog over twijfelen. Overtuig die mensen om hun stem uit te gaan brengen op 19 maart. Want laten we wel zijn: Niet stemmen? Niet zeiken!

Leave a Reply