Jonge crimineel vaak zwakbegaafd

Minderjarige criminelen zijn vaak zwakbegaafd. Dat is de conclusie van het rapport ‘Verraderlijk Gewoon’ dat vandaag verschijnt. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten de dossiers van 120 criminele jongeren en interviewden daarnaast reclasseringswerkers, politie en kinderrechters. Deze schatten het percentage zwakbegaafde jongeren in de jeugdcriminaliteit tussen de 30 en 50%. Een enkeling noemt zelfs een percentage van 70.
Deze percentages zijn buitenproportioneel hoog: onder alle jongeren is het percentage zwakbegaafden, dat wil zeggen: een IQ onder de 85, ongeveer 16%.

Leave a Reply