Jonge criminelen vaak zwakbegaafd

Crimininele minderjarigen zijn vaak laagbegaafd. Dat concludeert sociologe Marigo Teeuwen van de Universiteit van Amstedamin haar rapport ‘ Verradelijk gewoon”, dat gisteren is verschenen. Ze heeft hiervoor uitgebreid onderzoek gedaan en zo’n 120 dossiers van delinquente jongerenonderzocht. Verder heeft zij betrokkenen zoals reclaseringswerkers, politie en kinderrechters geïnterviewd. De schatting van het percentage zwakbegaafde jongeren in de jeugdcriminaliteit loopt op tot 70 procent in enkele gevallen.

Leave a Reply