Kabinet ziet af van wetsvoorstel dankzij VU-onderzoekers

Het verstrekken van informatie aan aspirant-huwelijkspartners, voor zover deze niet uit openbare registers kan worden verkregen, is niet te realiseren onder de huidige privacyregimes van de wetgeving. Younous Arbaoui en Hemme Battjes van de sectie Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam deden onderzoek in opdracht van het WODC en dat leidde ertoe dat het kabinet van een wetsvoorstel afzag. Ze onderzochten welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn bij het verlenen van inzage in elkaars antcedenten aan aspirant-(huwelijks) partners en wat het antwoord is in het geval dat een van de aspirant-(huwelijks) partners een (aspirant)- gezinsmigrant is.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?