Kerk in Nood Nederland floreert

De giften aan Kerk in Nood Nederland zijn de afgelopen jaren gegroeid tot meer dan 5 miljoen euro. Het bedrag dat Kerk in Nood in 2011 wereldwijd aan giften heeft gekregen (ruim € 82 miljoen) is verglijkbaar met de voorgaande jaren.
Ondanks de economische crisis en de teruggang van het aantal praktiserende gelovigen in de Katholieke Kerk in West-Europa heeft Kerk in Nood wereldwijd 82,2 miljoen euro aan giften ontvangen. Dit bedrag is vergelijkbaar met de giften die Kerk in Nood in de jaren daarvoor mocht ontvangen. Hiermee heeft Kerk in Nood meer dan 4600 projecten in 145 landen ondersteund. Het bedrag dat Kerk in Nood Nederland aan giften ontvangen heeft is in 2011 zelfs uitgekomen op 5,4 miljoen euro. Dit bedrag is, op het topjaar 2010 na, het hoogste bedrag aan giften wat in de bijna 65 jaar van haar bestaan in één jaar ontvangen is.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?