Kinderen enthousiast over musea

Tripjes naar musea zijn altijd spannend voor scholieren van een basisschool, en nu is bewezen dat deze uitjes ook een positieve uitwerking hebben op de vorming van kinderen. Musea kunnen kinderen, beter dan scholen, moderne vaardigheden bijbrengen als creativiteit die belangrijk zijn in de 21ste eeuw. In de Hermitage hebben ze een uitgebreid kunstonderwijsprogramma, Francetta spreekt met Martijn van Schieveen, medewerker bij de Hermitage.

 

 

 

 

Comments are closed.