Kloof tussen arm en rijk steeds groter

Het welzijnsniveau in Amsterdam is sinds 2000 gestegen, maar alleen hoogopgeleiden hebben daarvan geprofiteerd, dat schrijft het Parool vandaag . De tweedeling tussen arm en rijk neemt toe. Ook wonen hoogopgeleiden steeds vaker binnen de ring en laagopgeleiden erbuiten.

Dat zegt Jeroen Slot van bureau Onderzoek en Statistiek (O+S). ‘Het gemiddelde welzijnsniveau is bij hooggeschoolden toegenomen, terwijl het bij laag- en middelbaar geschoolden stabiel bleef.’ Vanavond spreken Slot en andere onderzoekers over Amsterdam tijdens Destaat van de stad in de Stadsschouwburg.

O+S constateert dat de verschillen tussen de stadsdelen zijn toegenomen. Slot: ‘Grofweg zie je dat mensen met een hoger inkomen steeds vaker in Centrum, Zuid, Oud-West en het goede deel van Oost gaan wonen. Lage inkomens wonen veelal in Noord, Zuidoost en Nieuw-West.’ Diezelfde scheiding treedt volgens Slot op als je naar obesitas, opleidingsniveau of het aantal werklozen kijkt.

De trek naar het centrum en de gebieden direct eromheen is zo sterk, dat de periferie van Amsterdam verarmt, terwijl het centrum rijker wordt. ‘Sinds 2001 is het gat tussen het gemiddelde inkomen binnen de ring en dat buiten de ring met een paar honderd euro per jaar toegenomen,’ zegt Slot. ‘Dat het beleid van de woningcorporaties er juist op gericht is scheiding van arm en rijk te voorkomen’.

Leave a Reply