‘Kwaliteit voor de peuters staat voorop’

Dinsdag meldt de Volkskrant dat Amsterdam kinderen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool wil sturen. In het najaar lanceert de Gemeente Amsterdam een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen in een basisvoorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud.

In het plan krijgen kinderen met een taalachterstand recht op vier dagdelen gratis opvang van drie uur. Voor andere kinderen zijn dat twee gratis dagdelen per week. De taalachterstand in Amsterdam is relatief hoog, van de ruim 6.300 peuters heeft bijna de helft een taalachterstand.

Het idee is dat er onder de naam Groep Oplus een pedagogische voorziening komt voor alle kinderen. De opvang is een verantwoordelijkheid van de basisschool en het vindt plaats in hetzelfde gebouw of in dezelfde buurt. Als de kinderen vier jaar zijn stromen ze door naar groep 1 van ‘hun’ basisschool. Als dit initiatief doorgaat, heeft de Amsterdamse kinderopvang er een potentiële concurrent bij.

Dit plan valt niet goed bij de kinderopvangorganisaties in de stad. ‘Uit ervaring weet ik dat scholen alleen in zee gaan met grote aanbieders’, zegt pedagoge Jessica Haije, eigenaar van Kids & Zo Amsterdam in de Volkskrant. ‘Dat zijn niet altijd de beste aanbieders op het gebied van de pedagogische kwaliteit voor peuters, dat blijkt ook uit rapportages van de GGD. Ik begrijp ook niet waarom er straks geld naar voorschoolse educatie bij basisscholen gaat, terwijl er al een hele infrastructuur ligt.’

Amsterdam FM sprak met Jessica Haije, pedagogisch directeur van de vier vestigingen Kids & Zo in Amsterdam. Hieronder staat een toelichting op het bovenstaande bericht.

Kinderen van vier jaar zijn al jong om naar de basisschool te gaan, met tweeënhalf ben je nog kwetsbaarder. Vanuit het perspectief van de kinderen: als ze zich te vroeg in een schoolse setting bevinden is dat niet goed. De overgang naar groep 1 is al heel groot op vierjarige leeftijd; kinderen moeten opgroeien in een huiselijke situatie. Mensen vergeten dat kinderen die spelen ook tegelijkertijd leren.

Vooral de opvangen zullen het moeilijk krijgen als dit plan doorgaat. Er vinden momenteel grote bezuinigingen plaats op kinderdagverblijven; voor veel opvangen is het al lastig om het hoofd boven water te houden. Als kinderen gratis naar een dagopvang kunnen via de voorziening Groep Oplus, loopt het voortbestaan van de huidige kinderdagverblijven gevaar. Het is goedkoper en ouders hebben het voordeel dat de voorziening gekoppeld is aan een basisschool, waardoor ze niet meer hoeven te zoeken naar een school voor hun kind.  Op deze manier wordt de keuze in kwaliteit beperkt.

Voor de taalachterstand zal het geen slechte stap zijn. Maar kinderen met een taalachterstand mengen met kinderen die geen achterstand hebben is ook goed. Daarnaast is het lastig te bepalen of dit nieuwe programma gaat werken.

Jessica Haije heeft nog geen ouders gesproken. Ze weet zeker dat ouders gebruik gaan maken van die voorschoolse opvang, maar Haije is niet bang dat ouders weg zullen rennen; kwaliteit voor de kinderen staat voorop.

Leave a Reply