Langer verlof voor Nederlandse vaders

In Nederland hebben vaders recht op 2 dagen betaald vaderschapsverlof na de geboorte van hun kind. Vanaf 2017 wordt dit verlof verlengd naar 5 dagen. Een vooruitgang, maar het kan nóg beter. Dat vinden onder andere de jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen, FNV jong en de Rutger Stichting.

Meerdere partijen sloten zich daarom aan bij het initiatief Vader zoekt verlof. En uit een panelonderzoek van Rutgers blijkt dat driekwart van de jongeren onder de 35 jaar vóór verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof is. Vergeleken met andere landen is het vaderschapsverlof in Nederland kort.

Ilse Smits, beleidsadviseur vaderschapsverlof van Rutgers, licht toe waarom het vaderschapsverlof verlengd moet worden en hoe Nederland het doet op internationaal niveau.

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.