Langstudeerboete en forensentaks sneuvelen in de formatie

De langstudeerboete en de forensentaks zijn van de baan.

De langstudeerboete gaat dit collegejaar al in, maar het lijkt er dus op dat die al weer snel wordt afgeschaft.
Om het gat van 370 miljoen euro te dichten dat hierdoor ontstaat, willen de coalitiepartners VVD en PvdA het geld gaan zoeken in de zogenaamde vitaliteitsregeling. Deze is bedoeld om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Ook zou er geld worden gezocht bij de WW-premie.

Leave a Reply