Leefsituatie Amsterdam onder het gemiddelde

De leefomstandigheden in de vier grote steden zijn in de afgelopen tien jaar spectaculair verbeterd ten opzichte van de rest van Nederland, maar in Amsterdam is de laatste jaren sprake van stagnatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft hier een rapport over geschreven, De Staat van de Gemeente.
Jeroen Boelhouwer, een van de auteurs van het rapport, licht de uitkomsten toe.

Leave a Reply